Enquête voor Pgb houders

De gemeente Rotterdam is van plan om één gezamenlijke regeling op te stellen voor een Rotterdams Pgb. Deze regeling zou dan moeten gelden voor Jeugdwet en voor Wmo, zodat het niet uitmaakt onder welke gemeentelijke wet/regelgeving je een Pgb krijgt.

Om te inventariseren waar Pgb-houders behoefte aan hebben, heeft de gemeente in samenwerking met Per Saldo (de belangenbehartigers voor Pgb-houders) een enquête opgesteld. Per Saldo stuurt die aan haar leden in Rotterdam, zodat zoveel mogelijk Pgb-houders worden betrokken. In deze brief lezen jullie er meer over.

Maar niet elke Pgb-houder is lid van Per Saldo. Vraag aan jullie is dus of jullie bijgevoegde brief ook willen verspreiden onder jullie achterban / leden e.d. en hen vragen of de Pgb-houders onder hen de enquête willen invullen. Dit helpt de gemeente om een goede regeling te kunnen opstellen. Hoe meer input uit de praktijk, hoe groter de kans dat de regeling aansluit bij wat cliënten willen / nodig hebben.

De enquête is digitaal en staat online. Let ook nog even op de reactietermijn:

de enquête kan tot 24 maart a.s. ingevuld worden.

U kunt de enquête online invullen via www.rotterdam.nl/pgbhouder.

Het invullen kost ongeveer 15 à 20 minuten.

Hartelijk dank vast voor uw medewerking!

VGR

 

 

 

 

Collectieve belangenbehartiging voor mensen met een beperking in Rotterdam

Leeuwenstraat 9-11

3011 AL Rotterdam

Tel: 010-411 33 18

www.vgr-rotterdam.nl

Comments are closed.