Speltakken

Speltakteken_welpen_2010

De welpen is de speltak voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 11 jaar bij Scouting Nederland. Het themaverhaal van de welpen speelt zich af in de Jungle net als bij veel andere Scoutingorganisaties over de hele wereld. De speltak is in 2010 helemaal vernieuwd, doordat alle speltakken van deze leeftijdsgroep (dolfijnen, welpen, esta’s en kabouters) samen zijn gegaan.

Speltakteken_scouts_2010

Scouts zijn leden van de speltak van 11 tot 15 jaar. Bij sommige groepen wijken de leeftijden een jaar naar boven of beneden af. Bij het opkomen van gemengde groepen is deze naam door Scouting Nederland gekozen als vervanging van het daarvoor gebruikte verkenners. Inderdaad gebruikt tegenwoordig driekwart van de gemengde groepen deze naam, maar de jongensgroepen hebben het bij de naam verkenner gehouden terwijl de meisjesgroepen de naam gidsen en padvindsters gebruiken. De groepen kunnen zowel gemengd zijn als alleen voor jongens of meisjes. Behalve de landtak zijn er ook waterscouts en luchtscouts.

Speltakteken_roverscouts_2010

De Roverscouts is een speltak van scouting in Nederland voor leden van 25 tot en met .. jaar. De leden van de roverscouts vormen samen een stam. Bij het waterwerk spreken we van loodsen die samen een Loodsenstam vormen. Een klein aantal groepen gebruikt nog de oudere term Pivo’s.