Archive for 17 september 2013

Nieuw scoutingseizoen

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden van de Metrogroep.

Zoals u allemaal weet is het nieuwe scoutingseizoen van de Metrogroep anders begonnen, dan wij voor de zomer hebben kunnen voorzien en hadden gehoopt.

Loet Giesen, onze steun en toeverlaat op het gebied van onderhoud, klussen en zorg voor “zijn Metrogroep” is in juli overleden en dat betekent dat wij voor de moeilijke taak staan om het werk voor de groep zonder hem voort te zetten.

Met name door alle aandacht en energie die hij in het clubhuis heeft gestoken staat het gebouw er prima bij en gaat het de groep best goed. En zo’n situatie geeft ons natuurlijk ook de nodige inspiratie om, zij het op een andere manier, door te gaan.

Om die andere manier met u te verkennen willen wij u graag uitnodigen voor een korte bijeenkomst tijdens de tweede opkomst van dit seizoen en wel op zaterdag 21 september aanstaande om 14:00 uur.

We willen in deze bijeenkomst gericht kijken naar de organisatie van de technische ondersteuning en het huishoudelijke werk. Ook zal natuurlijk de jaarplanning met alle bijzondere activiteiten aan de orde komen.

Mocht u mee willen denken en daarna bereid zijn om de daden bij het woord te voegen, dan zien wij u graag op zaterdagmiddag 21 september.

Met vriendelijke groet,
Namens de Metrogroep
Dick Schriek