Bestuur

Het dagelijks bestuur van de Metrogroep houdt zich bezig met het scheppen van voorwaarden waarbinnen onze scoutinggroep kan functioneren, in de breedste zin van het woord. Door het dagelijks bestuur worden externe contacten onderhouden met bijvoorbeeld de gemeente en haar uitvoeringsorganisaties, scouting Nederland en andere relaties. De eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie van de Metrogroep ligt dan ook bij het bestuur. Dit betreft niet alleen de financieel/zakelijke kant, maar ook de inhoudelijke invulling van het scoutingspel en de zorg voor alle deelnemende leden, stafleden en andere aan de groep verbonden personen.

Op dit moment bestaat het dagelijks bestuur van de Metrogroep uit vijf personen. Dit zijn een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en een bestuurslid gebouwen en terreinen.

Het bestuur komt minimaal iedere 12 weken bij elkaar in een bestuursvergadering, waarbij ook twee groepsbegeleiders een actieve rol vervullen. Deze groepsbegeleiders vormen de schakel tussen bestuur en stafleden. In de bestuursvergadering worden alle lopende zaken besproken en wordt de groepsraad voorbereid. Verder is er veel aandacht voor de wet- en regelgeving waar scoutinggroepen aan moeten voldoen en wordt er voortdurend nieuw beleid ontwikkeld. Centraal hierbij staat het spel van Scouting Nederland. Een afvaardiging van het bestuur neemt deel aan de groepsraad.

Verder zijn de bestuursleden ook actief bij het organiseren van gezamenlijke activiteiten, het terreinonderhoud en het deelnemen aan programma’s.