Archive for 9 mei 2014

Tussen Kunst & Kitjsch in Rotterdam?

Metrogroep_Rommelmarkt

Voorbereiding Rommelmarkt 17 mei

Vele handjes maken licht werk om al dat moois uit te pakken en neer te zetten zodat alles 17 mei als zoete broodjes over de toonbanken zal gaan.

Metrogroep_Rommelmarkt_1 Metrogroep_Rommelmarkt_2

Metrogroep: Digitaal erfgoed?

Koninklijke Bibliotheek
In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): www.metrogroep.nl

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.

Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Hier gaan wij als Metrogroep natuurlijk niets tegen in brengen.

Onze website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 28 mei 2014. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.

Dit gaan we natuurlijk te zijner tijd eens controleren. Uiteraard houden we jullie hiervan op de hoogte.

Rotterdam Sport op Maat dag

large_2112Bron: Rotterdam Sportsupport

Van korfbal tot tafeltennis. Van judo tot schaken. En van dans tot elektrisch rolstoelhockey. Rotterdam kent een rijk aanbod aan beweeg- en sportvormen voor mensen met een beperking. U krijgt er heel veel voorgeschoteld tijdens de Rotterdam Sport op Maat dag.

Vorig jaar toonden meer dan twintig verenigingen en andere sportaanbieders wat ze in huis hebben. Dit jaar kunt u eveneens door vele partijen worden bijgepraat én is het vaak mogelijk ter nadere kennismaking mee te doen aan een activiteit. Iedereen is welkom op 13 september.

logo-sportopmaat