High Tea

Geslaagde High Tea met Ouders

Zaterdag 10 maart zijn de ouders en begeleiders van de leden van de Metrogroep verrast met een heuse high tea. Deze high tea was de afsluiting van een geanimeerde informatiemiddag waarbij naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen de Metrogroep met de ouders is gesproken over oplossingen en ideeën.
Veel reacties kwamen los, zowel op het onderwerp leden werving als op de perikelen rond het clubhuis. Deze nieuwsbrief is een voorbeeld van een suggestie van de ouders. De leiding van de groep heeft direct de daad bij het woord gevoegd en een eerste exemplaar, van jaargang 1, in elkaar gezet. De bedoeling is dat deze nieuwsbrief 2 maal per jaar gaat verschijnen, per e-mail of per post.
Ook zijn adressen van instanties uitgewisseld en is komt er een informatiesetje waarmee de ambassadeurs van de Metrogroep, de ouders en begeleiders dus, in hun eigen kring wat reclame kunnen maken. De informatieposter is al in de maak.

De Metrogroep krijgt ook de beschikking over de ruimtes van de Willem de Zwijgergroep. Een mooie kans die ze niet voorbij kunnen laten gaan, maar die ook wel gevolgen heeft. Zo gaan de lasten omhoog, niet alleen financieel maar ook in de beheersinspanning. Aan de ouders is gevraagd om suggesties voor mede-gebruikers uit de “sociaal/culturele hoek”. De eerste contacten zijn inmiddels gelegd en wie weet klinkt er binnen kort was regelmatig basmuziek door het gebouw of krijgt de groep gratis EHBO-les.

Ook het onderhoud is aan de orde gekomen. Een groot verlangen is een nieuwe kachel, nu voor wel twee gebouwen. En inmiddels kan worden gemeld dat ook daarvoor al een financiële oplossing in de maak is. De eerste contacten zijn gelegd en toezeggingen zijn binnen. Volgend jaar kan de Metrogroep dus weer goed de winter door.

Na alle zakelijke punten kwamen rond drie uur de leden van alle drie de onderdelen met hun zelfgemaakte traktaties binnen gelopen. Eenmaal uitgestald op het buffet, zag het er erg feestelijk uit. Iedereen smulde van de lekkernijen en een groot applaus viel de leden ten deel.
De middag wordt gezien het resultaat en de sfeer vast herhaald.

Comments are closed.